skip to Main Content
937 879 571 info@hercal.es
Obres D’urbanització De L’entorn De La Masia De Can Serra

Obres d’urbanització de l’entorn de la Masia de Can Serra

Client: Ajuntament de Rubí
Any d’execució: 2015
DESCARREGA LA FITXA D’OBRA

Descripció:

Les obres consisteixen en l’adequació de la urbanització exterior de la masia de Can Serra de Rubí. Es realitza l’enderroc total dels paviments existents, i s’executa una nova xarxa de clavegueram i drenatge, xarxa d’enllumenat i es renova la pavimentació, el mobiliari urbà i la jardineria.

Back To Top