skip to Main Content
937 879 571 info@hercal.es
Hercal Finalitza Les Obres D’urbanització A Barcelona I Cornellà

Hercal finalitza les obres d’urbanització a Barcelona i Cornellà

Obres d’urbanització a Barcelona: ampliació de voreres en Bisbe Català

L’objectiu de l’actuació era millorar l’accessibilitat de la zona per a donar prioritat al vianant en el tram costat mar entre el carrer Bisbe Català i el carrer de Bosch i Gimpera, suprimint un carril lateral de circulació i millorant les instal·lacions, tal com establia el projecte redactat per PCG ARQUITECTURA I INGENIERIA SLP per encàrrec del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, actuant BIMSA com a promotora de l’obra.

Durant l’execució de les obres d’urbanització a Barcelona, executades amb personal i maquinària pròpia, Hercal va dur a terme:

  • Anul·lació del vial lateral de circulació i de l’illot central, suprimint també les places d’aparcament en filera.
  • Ampliació de voreres generant un nou espai per als vianants.
  • Ampliació de la vorera Besòs del carrer Bosch i Gimpera.
  • Construcció d’una zona enjardinada en el nou espai per a vianants, incloent la instal·lació de reg.
  • Instal·lació de nou mobiliari urbà.
  • Ampliació de la instal·lació d’enllumenat públic.
  • Modificació de la instal·lació de semàfors.
  • Ampliació de la xarxa de recollida d’aigües.

Obres d’urbanització a Cornellà: Acabades les rampes al carrer Bonavista de Cornellà.

Obres d'urbanització a Cornellà

Les obres d’urbanització a Cornellà, adjudicades per PROCORNELLÀ a Hercal, consistien en la construcció de rampes per a vianants i també han finalitzat en el termini previst.

Les obres d’urbanització de les rampes per a vianants al carrer Bonavista, al Sector Millàs de Cornellà, incloïen la pavimentació de les rampes i de la plataforma superior, la substitució de mobiliari urbà i la creació d’un parterre amb vorada enjardinada al costat del mur de la rampa. Complint la normativa de protecció contra les caigudes, s’han instal·lat baranes galvanitzades tant a les rampes com la plataforma.

Hercal va executar el projecte d’obra civil amb equip tècnic i maquinària pròpia i són les primeres actuacions entragades després d’obtenir les ISO de Qualitat, Gestió Mediambiental i Seguretat.

Back To Top