Skip to content
Apuntalaments i ancoratges

Pantalles, apuntalaments, ancoratges i excavacions de terres a Barcelona

Client: Nuñez i Navarro
Any d´execució: 2015
DESCARREGA LA FITXA D’OBRA

Descripció:

Aquestes obres estan contingudes dins del projecte que contempla l’execució d’un edifici destinat a hotel i aparcament en soterrani. L’edificació solar s’executa en un solar que es troba entre mitgeres, amb una amplada de 66.4 m i una llargada de 40m aproximadament. El projecte preveu la formació de sis plantes sota rasant. Els treballs consisteixen en l’execució de les pantalles, apuntalaments, ancoratges i excavacions de terres.

Back To Top