Skip to content

Plaça Baró: un exemple d’obra civil amb la implicació de la ciutadania

La Plaça Baró de Santa Coloma de Gramenet experimentarà una profunda remodelació als propers mesos. Hercal és l’empresa encarregada d’aquest projecte, que s’ha fet promovent la participació activa dels veins i veïnes, especialment dels més joves. I és que en fases anteriors s’han realitzat dues jornades participatives a les quals nens i nenes d’entre sis i dotze anys s’han involucrat en el procés de disseny. També ho han fet les persones cuidadores, que són a la seva majoria dones, de manera que també s’ha donat una perspectiva de gènere transversal al projecte.

L’objetiu d’aquesta obra és fer de la Plaça Baró un espai inclusiu i integrador. Està ubicada a un dels sectors proposats per convertir-se en zona de vianants, i així s’augmentarà el grau d’habitabilitat, les condicions de confort acústic i de qualitat de l’aire. La proposta vol obrir la plaça al barri, cosa que aconseguirà, entre d’altres, una percepció més gran de seguretat.

A la Plaça Baró s’hi podran realitzar activitats múltiples a diferentes sectors per fomentar la convivència

Els treballs concrets que es duran a terme són diversos:

  • Enderroc total o parcial de murs perimetrals i de tanques, així com dels paviments actuals. Es crearan tanques al carrer de Santa Rosa i a la zona de jocs infantils.
  • Col·locació de cinc tipus diferents de paviments adaptats a les diferents activitats previstes: sauló, formigó, terra vegetal o panots.
  • Instal·lació de mobiliari urbà: bancs de dos tipus, jocs infantils, una font, papereres i aparcaments de patinets.
  • Instal·lació de diversos tipus de senyals (com plaques informatives i icones al paviment), una xarxa de rec i diferents tipus d’enllumenat.
  • Incorporació de tres espècies arbòries decidides a les jornades de participació ciutadana, així com d’elements vegetals que requereixin poc manteniment. Es conservarà el major nombre possible dels arbres existents, retirant els exemplars en mal estat o que generin alguna problemàtica per la seva posició.
  • Revestiment de la mitjanera d’obra vista existent i la creació d’un mural artístic, amb dibuixos i els títols dels projectes fets pels nens i nenes a les activitats participatives.

La superfície total d’actuació és de 1755 metres quadrats, i la major part dels espais estaran adaptats per les persones amb mobilitat reduida.

Back To Top