skip to Main Content
937 879 571 info@hercal.es
Projecte D’obra Civil A Santa Coloma De Gramanet

Projecte d’obra civil a Santa Coloma de Gramanet

Client: Àrea Metropolitana de Barcelona
Any d’execució: 2015
DESCARREGA LA FITXA D’OBRA

Descripció:

Les obres consisteixen en l’ampliació de vorera a la zona ocupada per les finques 36 i 38 al carrer Santiago Rusiñol. En primer lloc es realitza l’enderroc parcial de les finques núm. 36 i 38 i la rehabilitació de l’espai que ocupen les mateixes creant una vorera ample millorant la urbanització actual i executant una nova pavimentació, mobiliari urbà i jardineria.

Back To Top