Skip to content

Projectes d’obra civil en execució a l’àrea metropolitana de Barcelona

Projectes d’obra civil que Hercal està executant o ha executat durant aquest 2018 a l’àrea metropolitana de Barcelona. Tot i que la capital catalana és el lloc on més obres es concentren, el volum a les poblacions més properes també és important. Destaquem dels projectes d’obra civil d’Hercal dos que encara s’estan desenvolupant, un al nord i un altre al sud de Barcelona.

Urbanització de rotonda (El Prat de Llobregat)

Una rotonda que milloraria considerablement la circulació de vehícles i la seguretat dels vianants. Aquesta és l’obra que executa Hercal al Prat de Llobregat, concretament a la cruïlla entre les avingudes del Remolar i de l’Onze de Setembre. La intersecció és complexa perquè ambdues vies tenen dos carrils de vehicles per sentit, i fins ara estava dotada de semàfors i semiilletes. El projecte comprèn la construcció d’una rotonda circular per a un radi mínim de deu metres i amb un espai de circulació de vehicles per a dos carrils. També hi estan previstos quatre passos de vianants sense regulació de semàfors i dotats de mitjana. Es donarà a la intersecció d’enllumenat des d’uns criteris ambientals, es resoldran jardineria i drenatge i s’actualitzarà l’encreuament segons la normativa actual d’accessibilitat. La rotonda i totes les actuacions relacionades amb la seva construcció tenen un pressupost d’uns 453.400 euros, i està previst que les obres s’acabin aquest mes de novembre. Hercal proyectos de obra civil en el área metropolitana de Barcelona

Hercal projectes d’obra civil a l’área metropolitana de Barcelona

Urbanització del pol·lígon A del port (Badalona)

Diversos efectius d’Hercal es troben al port de Badalona per participar en la reurbanització del sector 1B del Pol·lígon A. Aquestes obres s’inclouen al Pla Especial del Port i es centren a l’àrea que hi ha entre les vies del tren i el carrer del Progrés. Els treballs projectats permetran la implantació de nous subministraments, com l’enllumenat o les xarxes de gas i aigua. També s’impermeabilitzaran i protegiran els pallols, es finalitzarà la xarxa de clavegueram i es plantarà jardineria, entre d’altres coses. El passeig de vianants del canal serà pavimentat amb llambordes prefabricades de formigó acolorit, i a les zones enjardinades s’hi plantaran tamarius i acàcies. El mobiliari urbà consistirà en papereres de reixeta metàlica, cadires individuals, bancs lineals de formigó i altres de fusta. Així mateix, es reajustaran rasants i s’inclourà senyalització per a un carril bici a la vorera, així com altres senyals verticals i horitzontals. El projecte estarà llest a principis de 2019.

Back To Top