skip to Main Content

OBRA ACABADA

CLIENT

PRESSUPOST

171.845,6€

CONSTRUCTORA

Hercal

DADES D'INTERÉS

Termini de l’actuació: 2 mesos

Any d’execució: 2018

OBJECTE DE L'ACTUACIÓ

Realització de nova xarxa d’enllumenat a l’aparcament, sanejament, tancament exterior i portes d’accés, així com asfaltat del mateix i paviment del panot de vianants.

CARACTERÍSTIQUES RELLEVANTS

Nou aparcament a la ciutat de Terrassa.

IMATGES DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ DE LES OBRES

Back To Top