Skip to content

OBRA ACABADA

Conxita Supervia, Barcelona.

Projecte de reurbanització adjudicat i executat per Hercal Diggers. Obra Civil.

CLIENT

PRESSUPOST

721837,88€

CONSTRUCTORA

Hercal

DADES D'INTERÉS

Termini de l’actuaió: 8 mesos

Any d’execució: 2018

OBJECTE DE L'ACTUACIÓ

Urbanització complerta de carrers: xarxa sanejament, pluvials, enllumenat, reg, trasllat de serveis, pavimentacions, asfaltats, jardineria, serralleria, murs i mobiliari urbà.

CARACTERÍSTIQUES RELLEVANTS

Prop Camp Nou. Zona degradada convertida amb zona peatonal de plataforma única i acondicionada al veïnat.

IMATGES DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ DE LES OBRES

ESTAT INICIAL

Estat Inicial Conxita Supervia
Estat Inicial Conxita Supervia
Estat Inicial Conxita Supervia
Estat Inicial Conxita Supervia
Estat Inicial Conxita Supervia
Estat Inicial Conxita Supervia
Back To Top