skip to Main Content

OBRA ACABADA

Plaça Estació Valldoreix
Plaça Estació Valldoreix
Plaça Estació Valldoreix
Plaça Estació Valldoreix
Plaça Estació Valldoreix
Plaça Estació Valldoreix

CLIENT

PRESSUPOST

59.508,32€

CONSTRUCTORA

Hercal

DADES D'INTERÉS

Termini de l’actuació: 2 mesos

Any d’execució: 2018

OBJECTE DE L'ACTUACIÓ

Formació de nous murs de contenció, escales i rampes d’accés, baranes, pavimentacions, xarxa de pluvials, jardineria i mobiliari urbà.

CARACTERÍSTIQUES RELLEVANTS

Adequació de zona desvirtuada tocant al plà de l’estació tot convertint-la en una plaça agradable per a la ciutadania i amb força trànsit.

IMATGES DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ DE LES OBRES

ESTAT INICIAL

Back To Top