skip to Main Content

OBRA ACABADA

Plaça Major Òdena
Plaça Major Òdena
Plaça Major Òdena
Plaça Major Òdena

CLIENT

PRESSUPOST

777.492,34€

CONSTRUCTORA

Hercal

DADES D'INTERÉS

Termini de l’actuació: 6 mesos

Any d’execució: 2019

OBJECTE DE L'ACTUACIÓ

Adequació i millora de la urbanització de la zona, tot facilitant l’accessibilitat i prioritzant l’ús pel vianant i donant a aquests espais una estructura unitària. També, dotar d’un nou caràcter a la plaça Major d’Òdena, que li sigui propi i que desenvolupi amb garanties la seva funció com a nucli de centralitat del municipi.

CARACTERÍSTIQUES RELLEVANTS

Per reforçar la imatge d’unitat s’ha fet servir un únic tipus de paviment que permet una imatge de qualitat i unes característiques de compatibilitat i durabilitat amb el pas dels cotxes. Paviment continu amb capa de resina transparent de fàcil de neteja.

IMATGES DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ DE LES OBRES

Back To Top