skip to Main Content

OBRA ACABADA

CLIENT

PRESSUPOST

2.524.150,65€

CONSTRUCTORA

Hercal

DADES D'INTERÉS

Termini de l’actuació: 16 mesos

Any d’execució: 2018

OBJECTE DE L'ACTUACIÓ

Reurbanització del carrer Llibertat des de la cruïlla del carrer Carles Ribas fins la rotonda de l’avinguda Mogent, el carrer García Lorca i el lateral del tram intern del carrer Antonio Machado. També urbanització integral del front del carrer Llibertat i lateral de la plaça del Poble i del Sud.

CARACTERÍSTIQUES RELLEVANTS

L’actuació ha contemplat l’enderroc de paviments, moviment de terres, instal·lació de ferm asfàltic, drenatge, clavegueram, jardineria i senyalització.

IMATGES DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ DE LES OBRES

ESTAT INICIAL

Back To Top