skip to Main Content
937 879 571 info@hercal.es

OBRA ACABADA

Can Zam
Can Zam
Can Zam
Can Zam
Can Zam

CLIENT

PRESSUPOST

583.316,19€

CONSTRUCTORA

Hercal

DADES D'INTERÉS

Termini de l’actuaió: 6 mesos

Any d’execució: 2016

OBJECTE DE L'ACTUACIÓ

Realització de nous paviments, xarxa de pluvials, enllumenat i electricitat, jardineria i reg, mobiliari urbà, i creació de zones i nous jocs infantils.

CARACTERÍSTIQUES RELLEVANTS

Urbanització de gran parc de Santa Coloma de Gramenet, amb diverses zones per a petits i grans.

Back To Top