skip to Main Content

OBRA ACABADA

Reurbanització Plaça Elx, Barcelona
Reurbanització Plaça D'Elx
Reurbanització Jardins Plaça D'Elx
Reurbanització Jardins Plaça D'Elx
Reurbanització Plaça Elx, Barcelona
Reurbanització Plaça Elx
Reurbanització Jardins Elx, Barcelona
Reurbanització Plaça Elx, Barcelona
Reurbanització Plaça Elx, Barcelona

CLIENT

PRESSUPOST

371.607,11€

CONSTRUCTORA

Hercal

DADES D'INTERÉS

Termini de l’actuaió: 4 mesos

Any d’execució: 2017

OBJECTE DE L'ACTUACIÓ

Urbanització complerta de plaça: xarxa sanejament, pluvials, enllumenat, reg, trasllat de serveis, pavimentacions, asfaltats, jardineria, serralleria, murs, mobiliari urbà i jocs infantils.

CARACTERÍSTIQUES RELLEVANTS

Reurbanització de plaça que dóna accés a l´esglèsia, formant un entorn agradable i transitable, per grans i petits.

IMATGES DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ DE LES OBRES

ESTAT INICIAL

Back To Top