skip to Main Content
937 879 571 info@hercal.es

OBRA ACABADA

Carrer Bisbe Català
Carrer Bisbe Català
Carrer Bisbe Català

CLIENT

PRESSUPOST

152.354,44€

CONSTRUCTORA

Hercal

DADES D'INTERÉS

Termini de l’actuació: 2 mesos

Any d’execució: 2016

OBJECTE DE L'ACTUACIÓ

Urbanització complerta de carrers: xarxa sanejament, pluvials, enllumenat, reg, trasllat de serveis, pavimentacions, asfaltats, jardineria, serralleria, murs i mobiliari urbà.

CARACTERÍSTIQUES RELLEVANTS

Adequació de carrers en força mal estat.

IMATGES DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ DE LES OBRES

Carrer Bisbe Català
Carrer Bisbe Català
Back To Top