skip to Main Content
937 879 571 info@hercal.es

OBRA ACABADA

Pintor Coello
Pintor Coello
Pintor Coello

CLIENT

PRESSUPOST

88.826,05€

CONSTRUCTORA

Hercal

DADES D'INTERÉS

Termini de l’actuació: 2 mesos

Any d’execució: 2017

OBJECTE DE L'ACTUACIÓ

Urbanització de carrers al municipi de Rubí que van incloure actuacions a la xarxa de pluvials, enllumenat, trasllat de serveis, pavimentacions, asfaltats, serralleria i mobiliari urbà.

CARACTERÍSTIQUES RELLEVANTS

Adequació de carrers en força mal estat.

Back To Top