skip to Main Content
937 879 571 info@hercal.es

OBRA ACABADA

Can Boada
Can Boada
Can Boada
Can Boada

CLIENT

PRESSUPOST

441.093,41€

CONSTRUCTORA

Hercal

DADES D'INTERÉS

Termini de l’actuació: 6 mesos

Any d’execució: 2015-2016

OBJECTE DE L'ACTUACIÓ

Urbanització complerta de carrers: xarxa sanejament, pluvials, enllumenat, reg, trasllat de serveis, pavimentacions, asfaltats, jardineria, serralleria, murs i mobiliari urbà.

CARACTERÍSTIQUES RELLEVANTS

Adequació de carrers en força mal estat.

Back To Top