skip to Main Content

OBRA ACABADA

CLIENT

PRESSUPOST

195.240,03€

CONSTRUCTORA

Hercal

DADES D'INTERÉS

Termini de l’actuació: 3 mesos

Any d’execució: 2017

OBJECTE DE L'ACTUACIÓ

Urbanització complerta de carrers: xarxa sanejament, pluvials, enllumenat, reg, trasllat de serveis, pavimentacions, asfaltats, jardineria, serralleria, murs i mobiliari urbà.

CARACTERÍSTIQUES RELLEVANTS

Adequació de carrers en força mal estat.

IMATGES DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ DE LES OBRES

Back To Top