skip to Main Content

OBRA ACABADA

CLIENT

PRESSUPOST

920.580,03€

CONSTRUCTORA

Hercal

DADES D'INTERÉS

Termini de l’actuació: 5 mesos

Any d’execució: 2017

OBJECTE DE L'ACTUACIÓ

Urbanització complerta de carrers: xarxa sanejament, pluvials, enllumenat, reg, trasllat de serveis, pavimentacions, asfaltats, jardineria, serralleria, murs i mobiliari urbà.

CARACTERÍSTIQUES RELLEVANTS

Creació de nous accesos i serveis a l’entorn de la nova seu logísitica d’Amazon.

IMATGES DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ DE LES OBRES

Back To Top