skip to Main Content
937 879 571 info@hercal.es
Rehabilitació De La Masia De Can Serra, A Alella

Rehabilitació de la Masia de Can Serra, a Alella

Client: TEYCO SL
Any d’execución: 2015
DESCARREGA LA FITXA D’OBRA

Descripció:

Les obres consisteixen en la rehabilitació total d’una masia mantenint la façana de l’edifici. En primer lloc es realitza la consolidació de l’edifici principal, mitjançant un lligat perimetral exterior de les façanes principals. Es procedeix a la demolició interior de l’estructura, distribució i instal·lacions de l’edificació existent i s’excava un nou sótano.Se executa una nova fonamentació mitjançant una pantalles perimetral de micropilots.

Finalment s’executa una nova estructura interior, per a quatre plantes, amb pilars de formigó armat, forjats unidireccionals de formigó armat plantes intermèdies i lloses armades últims forjats i coberta.

Back To Top