skip to Main Content
Remodelació Dels Carrers Nou Pins I Almansa, A Nou Barris

Remodelació dels carrers Nou Pins i Almansa, a Nou Barris

El districte de Nou Barris, a Barcelona, veurà properament remodelats alguns dels seus carrers. Hercal s’encarregarà del projecte, actuant concretament als carrers de Nou Pins i d’Almansa. L’objectiu és millorar l’accessibilitat i l’aspecte general d’ambdós, tot i que cadascun d’ells té les seves particularitats.

Carrer de Nou Pins

Aquesta via necessita millorar el seu accés a la plaça del mateix nom. També es faran més accessibles les voreres, es reformularà la prioritat invertida de l’encreuament amb el carrer de Joaquim Valls i es millorarà l’enllumenat del primer tram. La reurbanització afecta a un tram que comprèn tres travesseres, entre els carrers del Conveni i d’Argullós. La superfície total d’actuació és de 2.459 metres quadrats.

Al primer tram de l’actuació s’hi farà una plataforma única i es treurà el poc aparcament que hi ha, traslladant a un altre lloc la zona de càrrega i descàrrega. La vorera del costat mar serà dos metres més ampla i permetrà plantar-hi arbres en filera. També hi haurà zones arbustives, s’instal·larà un sistema de drenatge i es retiraran els semàfors a l’encreuament de Nou Pins amb Tissó. Al segon tram s’hi farà una secció assimètrica, amb la vorera del costat muntanya a nivell i la del costat mar amb un petit plinto. L’aparcament es traslladarà del costat muntanya al costat mar i les voreres es pavimentaran amb panots de quatre pastilles. Finalment, s’hi instal·laran nous punts de llum, papereres i pilones.

Aquest projecte de remodelació suposarà una millora estètica i funcional, que anirà en benefici dels veïns i veïnes de Nou Barris

Carrer d’Almansa

La reurbanització d’aquest carrer es farà entre la Via Favència i el carrer de Joan Riera, també al districte de Nou Barris. Amb això es pretén aconseguir coherència i unitat a tota la via, que provoquin un salt qualitatiu a la zona. La superfície d’actuació és de 4.927 metres quadrats i, com al cas anterior, tindrà dos trams.

Entre d’altres coses, s’homogeïnitzarà l’amplada de la calçada, respectant els dos sentits de circul·lació i mantenint un traçat uniforme de nord a sud. Es proposen dos carrils de baixada, un dels quals serà carril bus. Les parades es mantindran a la seva posició actual. Per la seva part, la millora de les voreres passa per un replantejament general de l’aparcament, quedant un total de 28 places lliures, 7 per a persones amb mobilitat reduïda i 15 per a motos. Quant a les voreres, s’ampliaran a totes les cantonades, millorant la visibilitat i el trànsit de vianants. A més, hi haurà zones d’estada a carrers de vianants interiors i més amplada a les parades d’autobús. Es conservarà la majoria d’arbres existents i se n’afegiran més a espais que actualment queden buits. Tampoc no faltarà el mobiliari urbà, amb papereres, pilones, bancs, cadires i baranes.

 

Back To Top