Skip to content
FOTO-ISO

Renovades les certificacions ISO 9001 i 14001

Hercal ha renovat recentment les normes ISO 9001 i 14001, que certifiquen l’excel·lència de l’empresa en la gestió de la qualitat i de la política mediambiental. Encara que no era obligatori fins a finals d’aquest any, ja és una de les poques empreses que actualment disposa d’aquestes certificacions adaptades a la normativa de 2015 (les anteriors eren de 2008).

L’ISO 9001 promou l’adopció d’una sèrie de processos interrelacionats per millorar el sistema de gestió de la qualitat de les empreses, amb l’objectiu d’augmentar la satisfacció del client. Cada procés ha de ser planificat, implementat, verificat a través d’un seguiment i millorat si és necessari. Aquesta norma internacional especifica a més els requisits que una empresa ha de seguir per demostrar la seva capacitat de proporcionar productes i serveis que satisfaguin els seus clients.

Les certificacions ISO avalen a Hercal com una empresa compromesa amb el medi ambient i amb oferir el millor servei als seus clients

Quant a l’ISO 14001, té el propòsit de proporcionar a les organitzacions un marc de referència per a respondre a les condicions ambientals canviants. I per assolir un desenvolupament sostenible s’ha d’assolir també l’equilibri dels tres pilars de la sostenibilitat: el medi ambient, la societat i l’economia. Hercal té una política mediambiental basada, entre d’altres, en aquesta norma. Els objectius són molts:

-Millora contínua dels processos orientada a la prevenció de la contaminació, a la seguretat i la salut dels treballadors i treballadores i a l’obtenció d’un producte de major qualitat.

-Compromís de reduir els impactes ambientals i la generació innecessària de residus, així com d’utilitzar materials amb criteris de reutilització, reciclatge i reducció de residus.

-Donar a conèixer aquesta política a tots els nivells de l’empresa i desenvolupar plans de formació contínua.

-Garantir la seguretat i preservar la salut del personal i de terceres persones en el desenvolupament de l’activitat de l’empresa.

Per aconseguir la renovació de les ISO, Hercal ha hagut de passar els darrers mesos per un procés de comprovació, en el que tècnics especialitzats han deixat constància de l’acompliment de la normativa. Un motiu més de satisfacció que ajuda a continuar millorant dia rere dia.

Back To Top