skip to Main Content
937 879 571 info@hercal.es
Reurbanització Del Carrer Conxita Supervia, A Barcelona

Reurbanització del carrer Conxita Supervia, a Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona ha adjudicat a Hercal una altra obra a la ciutat. Aquesta vegada es tracta de la reurbanització del carrer Conxita Supervia, al districte de Les Corts. L’actuació forma part d’un projecte més gran: la superilla pilot del barri de Maternitat i Sant Ramon, que donarà prioritat als vianants sobre els cotxes.

La superfície total del projecte és de 3.054 metres quadrats. En ells s’hi realitzaran diverses actuacions, com treballs de demolició de terres, la substitució i connexions de clavegueram, la pavimentació, jardineria i rec i nous elements de mobiliari urbà. L’espai serà una plataforma única sense aparcament i només es permetrà el pas de vehicles als residents.

L’actuación en aquest carrer forma part del projecte de superilla al distrite de Les Corts, que afecta també a carrers adjacents

A l’inici del carrer Conxita Supervia hi ha una plaça amb cert desnivell que es resoldrà amb aquesta obra. Quant a la relació amb el Centre Cívic Oliver pere IV, es fomentarà treient la tanca de formigó i fent arribar el carrer fins a la façana. També es treurà el paviment existent i es substituirà per un de llambordes, a més d’unes peces asfàltiques que deixaran intuir el recorregut de la circulació restringida de vehicles. Als carrers propers, on també s’hi actuarà, hi haurà diferents tipus de sòls.

Altres actuacions que contempla aquesta obra són la substitució del mobiliari urbà, treballs de jardineria i la col·locació de senyalització d’acord amb el projecte. A banda de les excavacions necessàries per als parterres, el pressupost també inclou l’excavació de pous i rases per a executar les diferents infraestructures de serveis. Respecte a la il·luminació, s’hi col·locaran diferents tipus de punts de llum amb un sistema LED d’estalvi energètic.

Es preveu que la durada total d’aquesta obra sigui de trenta sis setmanes, que es tradueixen en uns nou mesos.

Back To Top