skip to Main Content
Reurbanització Del Carrer Riera D’en Matamoros

Reurbanització del carrer Riera d’en Matamoros

Reurbanització. Obra Civil Hercal

Client: Ajuntament de Badalona. Obres de reurbanitzacio del carrer Riera d’en Matamoros
Any d’execució: 2015
DESCARREGA LA FITXA D’OBRA

Descripción:

Les obres consisteixen en la reurbanització total del carrer Riera de Matamoros al barri del Centre de Badalona. L’actuació consisteix en la eliminació de tots els paviments del carrer, execució de nova xarxa de clavegueram, d’enllumenat, i soterrament del cablejat aeri, tant elèctric com de telefonia. Finalment s’executa una nova pavimentació incrementant l’amplada de les voreres i executant un nou paviment asfàltic en calçada. També s’actua implantant nous elements de mobiliari urbà i arbrat.

Back To Top