skip to Main Content
937 879 571 info@hercal.es
Reurbanització D’una Plaça A Barcelona: Nova Adjudicació Per Hercal

Reurbanització d’una plaça a Barcelona: nova adjudicació per Hercal

Hercal s’encarregarà d’una nova obra a Barcelona: el projecte de reurbanització complementari de la plaça dels Jardins d’Elx, al districte de Sant Andreu. L’actuació ve motivada per l’actual disponibilitat dels terrenys que anteriorment eren propietat de la parròquia situada a la plaça i que ara s’han d’actualitzar i adaptar a tota la resta de l’espai.  L’àmbit d’actuació té una superfície de 1.615 metres quadrats.

El primer que es farà serà el desmuntatge d’elements urbans i la demolició dels paviments actuals per eliminar barreres arquitectòniques. Els desnivells que hi ha ara, doncs, desapareixeran i quedarà un pla inclinat únic per tota la plaça. Els nous paviments delimitaran les diferents zones i seran sauló sòlid, llambordes de formigó i lloses també de formigó. A més a més, es construiran les infraestructures per la instal·lació del cablejat elèctric i el sistema de rec.

La reurbanització d’aquesta plaça inclou anivellament del paviment, instal·lació de mobiliari urbà i arranjament de zones verdes.

Pel que fa la vegetació, es respectaran la majoria dels arbres que hi ha ara, i els que es treguin es trasplantaran o transportaran al viver més proper. A les zones verdes es fomentarà la biodiversitat, respectant les característiques ecològiques de la zona, com la vegetació existent, els possibles cursos d’aigua o l’orografia. Tot plegat es dissenyarà amb criteris de reducció del consum hídric i de baix cost de conservació.

A la nova plaça dels Jardins d’Elx s’hi instal·larà nova iluminació amb columnes, reforçades pels fanals existents. També s’hi posaran bancs, cadires i papereres de gran qualitat, fonts d’aigua potable i una zona de jocs infantils protegida per una tanca de seguretat i pavimentada amb un continu de cautxú.

Aquest projecte s’inclou dins la remodelació global del sector de la Sagrera, que inclou la construcció d’un important eix de comunicació entre Sant Andreu i Sant Martí de Provençals i que passarà per davant de la futura estació de l’AVE. La plaça dels Jardins d’Elx es troba a escassos 300 metres d’aquesta infraestructura, important pel barri i per la ciutat.

Back To Top