skip to Main Content
Robot De Demolició Husqvarna 270DXR: Eficiència I Alt Rendiment

Robot de demolició Husqvarna 270DXR: eficiència i alt rendiment

El robot de demolició elèctric Husqvarna 270 DXR d’Hercal és una eina potent, funcional i molt productiva que recentment ha demostrat la seva idoneïtat per a demolicions tècniques com la que Hercal està executant en una de les plantes del Centre Comercial Màgic, a Badalona.

En aquest cas concret, el robot de demolició Husqvarna 270 DXR va treballar en l’enderrocament de forjat de formigó armat, parets de bloc de formigó i recreixement existent a l’interior del local comercial objecte de demolició.

Totes les demolicions s’estan realitzant mitjançant l’ús d’un dels robots de demolició elèctrics propietat de Hercal, en aquest cas fem servir el 270 DXR. La potència i pes del robot de demolició estan possibilitant que els treballs es duguin a terme en horari diürn sense impedir el normal desenvolupament de les activitats que es duen a terme a la planta inferior del Centre Comercial Màgic.

Robot de demolició DXR 270: Prestacions

El DXR 270 és un compacte robot de demolició per control remot amb pales excavadores extensibles amb un baix pes i una potència de 18,5 kW. El braç proporciona un posicionament precís de l’eina i només requereix un mínim de manteniment. Ideal per tant per a la realització d’enderrocs tècnics.

La màquina, propietat de Hercal, disposa de pales excavadores tant per a un ús polivalent com un alt rendiment en l’excavació i una bona estabilitat per al martelleig. Equipat amb pinces de demolició, al Centre Comercial Màgic està enderrocant forjat de 35 centímetres de gruix, parets de bloc de 20 centímetres i recrescut de forjat de 25 centímetres.

El robot de demolició té un pes de 1620 quilos, una potència de 18,5 kW i una pressió de 45 tones, la més potent del mercat segons el seu fabricant. El robot de demolició ofereix capacitats similars a les d’una màquina de gasolina o dièsel convencional. No obstant això, ofereix uns nivells de vibració ostensiblement més baixos propiciant el seu ús en condicions i circunstacias com les que es descriuen per a aquest cas.

Back To Top