Skip to content

Una rotonda per millorar la circulació al Prat de Llobregat

Una rotonda que millorarà considerablement la circulació de vehicles i la seguretat dels vianants. Aquesta és l’obra que executarà properament Hercal al Prat de Llobregat, concretament a la cruïlla entre les avingudes del Remolar i de l’Onze de Setembre. La intersecció és complexa perquè les dues vies tenen dos carrils de vehicles per sentit, i actualent està dotada de semàfors i semiilles. L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l’Ajuntament del Prat han conclòs que una rotonda és molt millor solució per a aquest punt sensible de trànsit.

El projecte comprèn la construcció d’una rotonda circular per un radi mínim de deu metres i amb un espai de circulació de vehicles per dos carrils. També estan previstos quatre passos de vianants sense regulació de semàfors i amb mitjana. Es dotarà a la intersecció d’enllumenat des de criteris ambientals, es resoldran jardineria i drenatge i s’actualitzarà la cruïlla segons la normativa actual d’accessibilitat.

La rotonda i totes les actuacions relacionades amb la seva construcció tenen un pressupost d’uns 453.400 euros

Les actuacions concretes seran diverses: es demoliran voreres i paviment i s’excavarà a l’àrea central per permetre-hi plantació arbustiva. La jardineria conformarà un joc de volums i colors, amb espècies resistents adaptades a un espai urbà i envoltat de circulació. Alguns arbres es retiraran i uns altres es protegiran. Així mateix es treuran l’enllumenat, els semàfors i el mobiliari urbà existents per substituir-los per altres de nous.

Per millorar l’adaptació de la rotonda a la irregularitat geomètrica de la intersecció, s’ha adoptat la solució d’el·liminar les zones d’aparcament, de manera que els dos carrers arriben a ella amb dos carrils de circulació per banda. Aquesta ampliació de voreres permetrà la disposició en millors condicions de l’arbrat, l’ampliació dels espais destinats a vianants i la continuïtat de les columnes d’il·luminació. Aquestes seran de deu metres d’alçada als nous traçats de l’avinguda Onze de Setembre.

Back To Top