skip to Main Content
937 879 571 info@hercal.es
Seguiment De L’execució Del Projecte De Reurbanització A Conxita Supervia

Seguiment de l’execució del projecte de reurbanització a Conxita Supervia

L’Ajuntament de Barcelona va adjudicar Hercal la reurbanització del Carrer Conxita Supervia, al districte de les Corts. L’actuació forma part d’un projecte més gran: la Superisla pilot del barri de Maternitat i Sant Ramon, que donarà prioritat als vianants sobre els cotxes. La superfície total del projecte és de 3.054 metres quadrats i inclou treballs de demolició de terres, la substitució i connexions de clavegueram, la pavimentació, jardineria i reg i nous elements de mobiliari urbà. L’espai serà una plataforma única sense aparcament i només es permetrà el pas de vehicles als residents. Més informació aquí.

Back To Top