skip to Main Content
Treballs Complementaris En L’enderroc De La Nau De Basf

Treballs complementaris en l’enderroc de la nau de Basf

Client:
FERROLEZAMA AMIANTO Y FIBROCEMENTO, S.L.
Any d’execució: 2015
Descripció:
  • Enderroc dels pilars i sanejament de la mitgera.
  • Càrrega, transport i cànon a gestor autoritzat de l’enderroc resultant en aquesta demolició.
  • Demolició de llosa de formigó i restes d’antigues fonamentacions i rebaixi fins a les cotes indicades, comprenent gruixos diversos d’entre 35 i 70 cm.
  • Càrrega, transport i cànon de la runa generada a un gestor autoritzat.
  • Enderroc del mur de tancament de la parcel·la.
Back To Top