Skip to content

Treballs de deconstrucció d’una bòbila: un nou repte per Hercal

La deconstrucció d’un edifici amb característiques especials com és una bòbila sempre és un repte per a qualsevol empresa que s’hi dediqui.

Hercal té una dilatada experiència en aquest tipus de treballs, però també és veritat que cada projecte és diferent, per això estem posant els cinc sentits en una obra que estem fent al Parc de l’Alba de Cerdanyola: la demolició de l’antiga bòbila d’Incecosa, que es dedicava a l’elaboració de materials ceràmics per a la construcció.

L’empresa va cessar la seva activitat l’any 2013, però encara es mantenien parcialment el forn, part de la maquinària i una acumulació tant de material fabricat com de matèries primeres.

Aquest projecte de deconstrucció que estem realitzant inclou tant l’enderroc de la nau de fabricació original com de les ampliacions, magatzems, naus i edificacions auxiliars.

La deconstrucció de la bòbila de l’antiga fàbrica Incecosa consisteix en quatre fases i es troba a la seva recta final.

Tot plegat es fa en diverses fases, la primera de les quals engloba les operacions prèvies d’implantació d’obra: validació documental, inspecció prèvia, desconnexió dels serveis afectats, estudis previs…

La segona fase se centra en treballs que es fan abans de la demolició en si mateixa, com son la neteja del recinte i, especialment important, la retirada de residus especials.

En aquest cas, entre d’altres materials, hi havia fibrociment repartit per diversos llocs del recinte que ja ha estat eliminat per professionals.

Deconstrucció per Fases:

La fase de deconstrucció consisteix en la demolició del que queda de les edificacions, bàsicament l’estructura, els tancaments, els paviments i altres elements com fossars i galeries. Primer s’ha procedit al desmuntatge de la coberta i frontals de coberta i façana.

Després ve el desmuntatge de les planxes metàl·liques verticals de façana, la demolició per mitjans mecànics de l’estructura, l’enderroc de paviments, galeries, fossars i fonaments i la recollida de runes i resta de materials. Tots ells es transporten fins a l’abocador, deixalleria o planta de tractament corresponent.

A la quarta i darrera fase es condiciona el solar en espera del seu nou ús. La durada prevista de les feines es va establir en uns sis mesos.

Back To Top