Skip to content
rotonda a Castelldefels 1

Una rotonda a Castelldefels per millorar la circulació a la zona de La Sentiu

Hercal ha executat amb èxit una nova obra civil: la construcció d’una rotonda a Castelldefels, concretament a la zona de La Sentiu, propera a la part boscosa de la ciutat. L’encreuament entre la carretera de La Sentiu i el carre de Lola Anglada necessitava una millora de la circulació de vehicles, i també als accessos als equipaments municipals de la deixalleria.

Hercal ha construit en uns quatre mesos una nova rotonda a Castelldefels, a la zona nord de La Sentiu

Les obres, que van començar al mes d’agost, es van dur a terme en dues fases. A la primera es van fer els treballs necessaris per al desviament dels serveis existents, que no van afectar al trànsit. A la segona fase es va tallar el carrer de Lola Anglada, però es va habilitar un espai per a què els vehicles poguéssin donar la volta. D’una altra banda, la carretera de La Sentiu va quedar reduïda a un carril al tram de les obres, que va ser regulat amb semàfors provisionals.

La nova rotonda a Castelldefels servirà per millorar la convivència entre vehicles i vianants

Per la construcció d’aquesta nova rotonda a Castelldefels, Hercal ha necessitat quatre mesos. A més de fer-la, ha habilitat una nova vorera al costat oest de la carretera de La Sentiu i ha eliminat una cuneta de formigó. També s’han soterrat les línies telefòniques i s’han fet millores tant a la xarxa de recollida d’aigües pluvials com a l’enllumenat, la senyalització i el mobiliari urbà. Tot per renovar l’espai públic i millorar la circulació de vehicles i l’accessibilitat dels vianants.

El pressupos per aquest projecte ha estat d’uns 252.000 euros. La ciutadania de Castelldefels gaudeix ja, des del mes de novembre, d’aquesta millora del seu entorn urbà.

Back To Top